C. S. Lewis după 120 de ani de la naștere!

La 29 noiembrie 2018, intelectualitatea creștină marchează o zi memorabilă – nașterea lui C. S. Lewis! Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, Irlanda, la 29 noiembrie 1898. Fiul al lui Albert James Lewis (1863–1929), descendentul unor fermieri galezi, și Flora Augusta Hamilton Lewis (1862–1908), fată de preot.

Lewis a fost un scriitor și cadru universitar de origine irlandeză, cunoscut pentru scrierile sale despre literatura medievală, apologiile creștine, lucrările de critică și romanele de ficțiune, în special ciclul narativ pentru copii Cronicile din Narnia. Lewis a fost bun prieten cu John Ronald Reuel Tolkien, autorul celebrului roman Stăpânul inelelor. Amândoi au fost profesori de literatură la Universitatea din Oxford și sufletul grupului literar the Inklings.

Educația de acasă nu l-a împiedicat să ajungă un ateu întărâtat! În tinerețe, C. S. Lewis s-a îndepărtat de credința în Dumnezeu. În timpul studenției, a publicat o colecție de poeme cu titlul „Spirite înrobite” (Spirits in Bondage), din care face parte și „Pâinea noastră cea de toate zilele”, unde spunea: „Nu avem nevoie de cuvinte barbare, nici de farmec sacru/ Ca să stârnim necunoscutul” tradusă de Nicoleta Samson.

Se convertește în urma lungilor discuții purtate cu prietenul său J.R.R. Tolkien, preferând însă cultul anglican celui catolic. O mare influență asupra lui Lewis a avut și Owen Barfield (1898 – 1997), pe care l-a cunoscut în 1919. C.S. Lewis își descrie pe larg convertirea în autobiografia sa, Surprised by Joy, publicată și în limba română cu titlul: „Surprins de Bucurie”, tradusă de Emanuel Conțac, prefațată de Walter Hooper și tipărită la Humanitas, București, 2008.

În Marea Britanie, Lewis a devenit celebru încă din timpul vieţii graţie conferinţelor lui vibrante despre creştinism, transmise la radio în timpul războiului. Scrierile şi cu atât mai mult conferinţele creştine ale lui Lewis erau atât de convingătoare pentru că izvorau din încărcătura emoţională a propriei convertiri. Şi chiar despre această convertire, oarecum surprinzătoare pentru un tânăr intelectual studios, lucid, deloc lipsit de spirit critic, relatează în titlul „Surprins de Bucurie”. Este, în fond, o autobiografie spirituală: în spatele vieţii exterioare se conturează evoluţia lăuntrică a autorului de la credinţa convenţională din copilărie la necredinţa frivolă din prima tinereţe şi, în fine, la credinţa profundă în Dumnezeul creştin.

Mai puţin cunoscut de publicul larg este faptul că C.S. Lewis a scris remarcabile studii de literatură medievală şi critică literară şi că e socotit cel mai important apologet al creştinismului din secolul XX. O parte din cele mai importante titluri semnate de C. S. Lewis au văzut lumina tiparului în limba română la Humanitas. Printre acestea se numără: „Despre minuni”, „Cele patru iubiri”, „Problema durerii”, „Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr”, „Despre lumea aceasta şi despre alte lumi”.

Povestea lui de iubire cu Joy Gresham au inspirat un frumos film, Shadowlands (Tărâmul umbrelor), cu sir Anthony Hopkins şi Debra Winger în rolurile principale. Pierderea femeii iubite îl face pe Lewis să pătrundă esența durerii și relatează cu lux de amănunte, fără măști, această vale a umbrei morții în titlul „Anatomia unei dureri”.

Un portret vibrant al lui C. S. Lewis cuprinde titlul „O viață” semnat de Dr. Alister McGrathcare descrie cu măiestrie extraordinara moștenire lăsată de profesorul de la Oxford, care își petrecea zilele predând literatură engleză medievală, și nopțile scriind una dintre cele mai bine vândute colecții de literatură pentru copii – seria Cronicile din Narnia. O figură universitară strălucită și celebru apărător al credinței creștine, C. S. Lewis a captivat și a stârnit imaginația a milioane de cititori prin scrierile lui.

Un ateu regăsit de Dumnezeu, Lewis s-a convertit cu penița în mână și a pus acest talent în sluba divină. A semnat cele mai fascinante titluri de carte a literaturii creștini din secolul XX. Printre multele sale cărți de excepție, se află și „Creștinismul redus la esențe”. Această lucrare a fost un far de lumină pentru multe minți sceptice, agnostice sau ateiste. Totodată, lectura ei a fortificat credința multor urmași ai lui Hristos.

C. S. Lewis oferă cititorului aventuri fascinante prin tărâmuri pe care doar le putem visa, descriindu-le atât de real, încât simți că te transpui în acele tărâmuri veșnice. Abordarea prezentului și veșniciei, durerii și bucuriei prin prisma concepției creștine despre lume și viață, îl face pe C. S. Lewis un geniu unic în generația lui și până în prezent, la 120 de ani de la nașterea sa.

Citeste mai mult pe Stiri Crestine