Dovada științifică că Hristos a fost răstignit, a devenit și mai puternică!

Noi, creștinii, credem în Biblie și știm că este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Credem că Isus a fost răstignit și a murit pentru păcatele noastre. Au fost multe manuscrise înregistrate despre răstignire și au fost găsite multe artefacte. O descoperire recentă a dezvăluit câteva detalii cheie despre răstignirea pe care nu am știut-o niciodată! Aruncați o privire și vedeți:

Răstignirea a fost o formă oribilă de pedeapsă pe care am auzit-o mereu, dar cât de mult înțelegem în realitate? Se crede că practica răstignirii a fost inițial dezvoltată de babilonieni și asirieni, dar a devenit rapid populară în tot Imperiul Roman. Mulți oameni trebuiau să suporte moartea lentă, dureroasă pe cruce, cea mai faimoasă răstignire fiind a lui Isus Hristos. Deși se crede că răstignirea era o practică oarecum obișnuită, există încă foarte puține dovezi fizice, adică până acum.

Materialele folosite din timpul răstignirii sunt foarte greu de găsit până în zilele noastre. Mulți arheologi și istorici au căutat aceste artefacte, dar nu reușesc să găsească prea mult, deoarece lemnul folosit pentru cruci, este un material organic moale și se descompune rapid. În ceea ce privește unghiile, mulți cred că au fost păstrate și utilizate ca amulete de către oameni care credeau că aceste unghii au avut calități magice și medicinale. Deci, când vine vorba de răstignirea lui Isus, nu au existat prea multe lucruri pe care arheologii le-au găsit în afară de scrieri.

În 1968, un arheolog cunoscut sub numele de Vassilios Tzaferis a ajuns în cele din urmă la excavarea unui grup de morminte evreiești situate la Giv’at ha-Mivtar în Ierusalimul de nord-est, despre care se credea că sunt din secolul I. A dat peste un ciudat oșuar sau o cutie de piatră care avea câteva oase. Pe caseta care se citea „Yehohanan ben Hagkol”, sau Yehohanan, fiul lui Hagkol, era o inscripție slabă. La început, el credea că se referă la numele întreg și la cel al familiei, dar, după o investigație ulterioară, sa constatat că nu există nici o înregistrare a prenumelui Hagkol. De fapt, atunci când au comparat cu modelele lingvistice folosite în timp, au aflat că cuvântul de fapt ar fi însemnat „răstignit”. În interiorul căsuței au fost primele dovezi fizice găsite vreodată de răstignire,

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că unghiul pe care l-au găsit că a fost folosit pentru a răstigni omul avea încă urme de lemn de măslini pe el. Cuiul a fost de asemenea îndoit. Aceste dovezi ne spun atât de mult despre metoda răstignirii. Se crede acum că unghiile nu au fost conduse de-a lungul palmele mâinilor, dar de fapt, încheieturile lor erau legate prin partea superioară a fasciculului orizontal. Acest lucru a fost făcut într-un mod care ar fi făcut imposibilă susținerea greutății corpului lor. În ceea ce privește picioarele lor, probabil că erau prinși prin călcâi de fiecare parte a fasciculului de sprijin.

Având această nouă dovadă a răstignirii ne-a făcut credinta mai puternică. Acum știm mai multe despre felul în care răstignirea era făcută cu adevărat și se potrivește cu ceea ce este prezentat în Biblie.

Ați citit despre răstignirea lui Hristos în ultima vreme? Să aruncăm o privire la Matei 27: 32-54:

„Pe când ieșeau din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii”, I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Și-au împărţit hainele Mele între ei și pentru cămașa Mea au tras la sorţi.” Apoi au șezut jos și-L păzeau. Și I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.” Împreună cu El, au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta și celălalt la stânga Lui.”

„Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap și ziceau: „Tu, care strici Templul și-l zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te pe Tine Însuţi! Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de El și ziceau:

„Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce și vom crede în El! S-a încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Căci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!’ ” Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?”

Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!” Și îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oţet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea.

Dar ceilalţi ziceau: „Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască.” Isus a strigat iarăși cu glas tare și Și-a dat duhul. Și îndată, perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”

‭‭Rugați-vă cu noi:

„Dragă Isus, îți mulțumesc foarte mult pentru jertfa Ta de pe cruce. Sunt atat de nerabdator de dragostea ta, dar tu mi-o oferi cu dragoste. Ajută-mă astăzi să mă îndrept pentru a putea trăi pentru gloria ta. Te iubesc Isus! Amin.”

Vă rugăm să împărtășiți astăzi această informație importantă și rugăciune cu familia și prietenii !