Durerea Pămîntului… Dezastrele naturale din perioada 17 – 23 mai. VIDEO

Fraţi şi surori în Hristos! Vă oferim o selecţie de clipuri video care prezintă catastrofe şi dezastre naturale pe planeta noastră în perioada 17 – 23 mai.

Loading...

Este important să vedem în totalitatea sa dinamica rapidă a dezvoltării schimbărilor climaterice, care au loc în ultimii ani pe Pămînt, şi care de fapt sunt semne ale viitoarelor evenimente apocaliptice.

· SUNT 500 DE PROFEŢII DESPRE A DOUA VENIRE

· SUNT 50 DE SEMNE DATE PENTRU A NE DOVEDI CĂ TOTUL SE ÎMPLINEŞTE!!!

· Matei 24:33 – Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.

· Matei 24:3 – „Spune-ne, cînd se vor întîmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfîrşitului veacului acestuia?“

1. Falşi Mesia, războaie şi veşti de războaie:

· Matei 24:6 – Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimîntaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întîmple. Dar sfîrşitul tot nu va fi atunci.

2. Revolte, cutremure, foamete şi ciumi:

· Matei 24:8 – …  Dar toate aceste lucruri nu vor fi decît începutul durerilor.

· Matei 24:8 – …  Dar toate aceste lucruri nu vor fi decît începutul durerilor.  – durerile naşterii

· Semnificaţia – ele vor creşte în fregvenţă şi intensitate!!! NU MAI E MULT PÎNĂ LA NAŞTERE!!!

3. Persecuţia, lepădarea de credinţă, prooroci mincinoşi, scăderea dragostei sau adormirea bisericii:

· Matei 24:13 – Dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.

4. Matei 24:14 – Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrşitul.

Domnul ne-a avertizat că înainte de venirea sa vor fi semne. Constatăm că venirea Domnului e chiar la uși! Trebuie să ne pregătim și să strângem rândurile mai mult ca niciodata!

Doamne ajută!

Sursa: https://www.aparatorul.md/durerea-pamintului-dezastrele-naturale-din-perioada-17-23-mai-video/