GÂNDURI ÎNȚELEPTE DIN SOLOMON

Înţeleptul Solomon a fost rege al poporului evreu timp de aproximativ 40 de ani, din anul 971 până în 931 î.H.

A fost un rege apropiat poporului, iar atunci când oamenii săi se loveau de diverse probleme, la care nu găseau rezolvare, veneau în fața regelui pentru a-i cere sfatul.

Niciodată sfaturile sale nu au dat greș, iar corectitudinea a fost prima în toate alegerile sale:

1. Mândria nu dă prilej decât la ceartă, înţelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi.

2. Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse.

3. Calea drepţilor e ca zarea dimineţii ce se măreşte mereu până se face ziua mare; iar calea celor fără de lege e ca întunericul şi ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica.

4. Cei înţelepţi ascund ştiinţa, iar gura celui fără de socotinţă este o nenorocire apropiată.

5. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poți s-o faci.

6. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuiește liniștit lângă tine.

7. Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ți-a făcut nimic rău.

8. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept, dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi.

9. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc la nimic.

10 .Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile.

11. Cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască.

12. Celui rău de ce se teme, aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința.

13. Fiul înţelept ascultă de învăţătura tatălui său, iar cel batjocoritor nici de mustrare.

14. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat.

15. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui drept, pe când cei nelegiuiţi sunt covârşiţi de rele.

16. Cine-și păzește gura își păzește sufletul.

17. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngâmfat și fără frică.

18. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde doar se vorbește este lipsă.

19. O inimă liniștită este viața trupului.

20. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia.

21. Mai bine puțin cu dreptate, decât mult cu strâmbătate.

22. Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă.

23. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit.

24. Cel cu inima prefăcută nu găsește fericirea.

25. Sufletul celui leneş pofteşte, însă în zadar. Numai sufletul celor silitori este îndestulat.

26. Mai vrednice de credinţă sunt rănile prietenului decât sărutarile de bună voie ale duşmanului.

27. Ceea ce dă farmec unui om este bunătatea lui.

28. Băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele, nu este înțelept.

29. O ureche geloasă aude totul şi sunetul şoaptelor nu-i scapă.

30. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac.