Începe-ţi săptămâna cu Rugăciunea zilei de luni, pentru ca să ai biruință toată săptămâna şi ajutor de la Dumnezeu

Mare este puterea Domnului și în nebănuite feluri ni se arată nouă. Dumnezeu te ajută de fiecare dată când te rogi cu credință și cu sufletul plin de iubire.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te locuiește în noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Rugăciunea zilei de luni

Doamne Hristoase, cu adâncă umilinţă recunosc şi mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale Dumnezeieşti, Tu mă cunoști din ce sunt făcut.

Deci, astăzi, că este luni şi începutul săptămânii, mă rog cu umilinţă îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele cele de voie şi fără de voie, şi-mi ajută să pun un început bun şi să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat si pătimit atâtea!

O, Doamne, astăzi îţi dau sufletul, viața si voinţa mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta.

AI milă, Doamne, după îndurarea Ta, ai milă în această lume.

La aceasta pun Numele Tau Mare, către care zic:

O, Mântuitorule drag, ajutătorul şi păzitorul meu și a intregii oamenirii, Ție mă închin şi îți mulţumesc, pentru ajutorul şi conducerea ce mi-o dai în toate zilele, nevrednic şi păcătos.

Apără-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu!

Învredniceste-mă să văd mila si harul Tau, prin ochii credinței stând în jurul meu. Amin.