Înțelepciunea regelui Solomon: 5 moduri de a distinge inteligentul de nebun

Regele Solomon era cel mai înțelept om al timpului său. El era plăcut lui Dumnezeu, iar Cel Prea Înalt voia să-l răsplătească cu ceea ce dorea. Solomon a cerut înțelepciune, iar cu înţelepciunea a primit şi bogăție, faimă și succes.

Solomon și-a împărtășit cu bunăvoință înțelepciunea în cărți. Ce se spune acolo despre inteligența umană și prostia? Regele Solomon a urmărit cu atenție poporul și a scos semnele inerente oamenilor inteligenți și nu foarte inteligenți. Ce sunt ei?

Atitudine parentală

„Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.”
‭‭Proverbele‬ ‭10:1‬ ‭

Oamenii inteligenți își încântă părinții, provoacă admirație și mândrie. Un om prost comite acte care supără părinţii.

Resonabilitatea și munca grea

„Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine.” Proverbele‬ ‭10:5‬ ‭VDC‬‬

O persoană inteligentă profită de oportunități, nu economisește timp și energie, deoarece analizează profiturile viitoare și beneficiază de afaceri. Prostul leneș, nu ia inițiativa și își pierde șansele pe care le oferă viața, temându-se să-și asume un risc și să ajungă la un nou nivel.

Abilitatea de a auzi

„Cine are o inimă înţeleaptă primește învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur.” Proverbele‬ ‭10:8‬

„Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite.” Proverbele‬ ‭10:17‬ ‭VDC‬‬

Un om inteligent ascultă și aude ceea ce i se spune. El ascultă mai ales critici și sfaturi sănătoase, dorind să fie mai bun. O persoană proastă vorbește foarte mult, se consideră întotdeauna drept, dar, de regulă, nu reușește în multe privințe. El aduce mai multă distrugere decât edificare.

Vorbeşte doar ce trebuie

„Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde silnicie.” Proverbele‬ ‭10:11‬

„Înţelepţii păstrează știinţa, dar gura nebunului este o pieire apropiată.” Proverbele‬ ‭10:14‬ ‭VDC‬‬

„Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată.” Proverbele‬ ‭10:20-21‬

Foarte mult despre oameni spun cuvintele lor!

Oamenii inteligenți îi inspiră pe alții, sprijină, inspiră credința și aduce pace. Oamenii proşti sunt cruzi în cuvinte, pot fi nepoliticoși, pot striga, pot aduce dispute și război oriunde s-ar afla. Este greu să fii cu ei în familie sau într-o echipă.

Atitudinea față de lege

„Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere.” Proverbele‬ ‭10:23‬

O persoană proastă poate depăși cu uşurinţă legea sau unele postulate umane. Pentru el, răzbunarea, trădarea, furia – sunt la ordinea lucrurilor.

O persoană inteligentă încearcă să facă bine oamenilor și să muncească și asta îi aduce bucurie.

Care este rezultatul?

Stupiditatea și răutatea merg una lângă alta. Acești oameni sunt plini de cruzime și rău și de multe ori ceea de ce se tem este ceea ce se întâmplă. Doar pentru că ei constant gândesc și vorbesc despre asta. Furtuna vine și le rupe toate “construcțiile” bazate pe propria lor corectitudine și mândrie.

Oamenii inteligenți caută neprihănirea înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu. Ei vor să facă ceea ce este bine și dorințele acestor oameni sunt îndeplinite. Ele sunt de succes și pozitive. Și în momente de circumstanțe dificile, ei nu se rup, ci devin și mai puternici! Doar pentru că prin înțelegerea înțelepciunii divine înțeleg arta unei vieți fericite pe care Dumnezeu a hirotonito.