La ceremonia de comemorare a 75 de ani de la Debarcarea în Normandia, Donald Trump a citit rugăciunea rostită de președintele Roosevelt în 1944, în Ziua Z

Președintele Donald Trump, care a participat miercuri la o ceremonie prilejuită de cea de-a 75-a aniversare a Debarcării din Normandia, a rostit o rugăciune spusă pe 6 iunie 1944 de președintele SUA de la acel moment, Franklin Delano Roosevelt.

Loading...

Roosevelt a citit rugăciunea la radio pentru întreaga națiune în seara zilei de 6 iunie după debarcarea aliaților.

La ceremonia de comemorare a 75 de ani de la Debarcarea în Normandia, desfășurată la Portsmouth, au luat parte o serie de lideri internaționali care au citit mărturii ale participanților la acest eveniment crucial din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Breitbart.com pubică textul integral al rugăciunii rostite de  Trump:

„Dumnezeule Atotputernic, fiii noștri, mândria națiunii noastre, în această zi s-au angajat într-o încercare măreață, un efort de a conserva republica, religia și civilizația noastră și să elibereze umanitatea aflată în suferință. Du-i pe ei pe drumul drept și adevărat; dă-le putere brațelor lor, stăruință în inimile lor, statornicie în credința lor.

Doamne, ei vor avea nevoie de binecuvântările Tale. Drumul lor va fi lung și greu. Căci dușmanul este puternic. Poate să ne înfrângă. Succesul nu poate veni repede, dar ne vom întoarce iar și iar; și noi știm că prin harul Tău și prin neprihănirea cauzei noastre, fiii noștri vor triumfa.

Ei vor fi încercați cu durere, ziua și nopatea, până când victoria va fi obținută. Întunericul va fi spart de zgomot și flacără. Sufletele bărbaților vor fi cutremurate de violențele războiului.

Acești oameni nu au mai știut în ultimii ani cum arată pacea. Nu luptă pentru dorința de cucerire. Se luptă pentru a pune capăt cuceririi. Se luptă pentru a fi liberi. Se luptă pentru a lăsa dreptatea să se înalțe, pentru toleranță și bună înțelegere între toți slujitorii Tăi. Ei tânjesc la curmarea luptelor, pentru a se întoarce în raiul caselor lor.

Unii nu se vor întoarce niciodată. Îmbrățișează-i, Tată, pe aceștia și primește-i pe robii Tăi, eroii, în Împărăția Ta.

Și pe noi, cei de- acasă – părinți, mame, copii, soții, surori și frați ai acestor bărbați curajoși ajunși peste Ocean – noi, ale căror gânduri și rugăciuni sunt mereu cu ei – ne ajută, Tu, Dumnezeule Atotputernic, să ne reînnoim credința în Tine în această oră a unui mare sacrificiu.

Mulți oameni mi-au cerut să chem Națiunea să ia parte la o Zi Națională de rugăciune specială. Dar pentru că drumul este lung și dorința este mare, cer ca poporul nostru să facă o rugăciune continuă. În fiecare zi să rostim cuvintele rugăciunii din buzele noastre, cerând ajutorul Tău pentru eforturile noastre.

Dă-ne nouă, Doamne, și puterea pentru sarcinile noastre zilnice, de a ne spori contribuțiile pe care le facem în sprijinul fizic și material al forțelor noastre armate.

Iar inimile noastre să fie puternice, să îndure chinul lung, să rabde durerile care vor veni, să transmită curajul fiilor noștri, oriunde ar fi.

Și dă-ne nouă, Doamne, credință. Dă-ne credință în Tine; Credință în fiii noștri; Credință unul în celălalt; Credință în lupta noastră comună. Să nu slăbească duhul nostru. Să nu ne descurajeze forța evenimentelor, a problemelor.

Cu binecuvântarea Ta, Doamne, vom birui asupra forțelor necurate ale dușmanului. Ajută-ne să stăpânim duhurile lăcomiei. Condu-ne spre salvarea țării noastre alături de națiunile surori într-o lume a păcii. O pace care va permite tuturor oamenilor să trăiască în libertate.

Facă-se Voia Ta, Dumnezeule Atotputernic!

Amin”

Sursa: Activ News