Oamenii de stiinta au cazut de acord: Iadul exista si este intr-o alta dimensiune

Încă de mici am fost învățați să facem diferența între bine și rău, între Dumnezeu și forțele malefice și între rai și iad. Am fost instruiți să privim lumea prin ochii religiei și acțiunile vieții noastre să fie în concordanță cu o viață demnă de a ajunge în rai.

Dante Aligheri susținea într-una din lucrările sale cădrumul spre iad este pavat numai cu intenții bune și cei care se lasă pradă dorințelor vor avea o viață de apoi presărată cu suferinţe și chin”. În percepția unui creștin raiul este locul în care oamenii buni ajung, iar iadul este predestinat oamenilor răi.

Uneori forțele inimaginabile ale iadului s-au transpus în realitate și astfel s-au transformat în cele mai negre coșmaruri ale oamenilor. În decursul istoriei, au existat momente în care aceste forțe malefice s-au arătat fie sub forma unor semne sau pur și simplu a unor energii negative. Pe lângă aceste semne iadul este pomenit de cele mai multe ori în Biblie, unde doar Iisus face referire la el în doar 70 de ipostaze.

Pentru a înțelege mai bine viziunea bibilică asupra iadului, Luca îl descrie foarte bine:

19 Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. 20 La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube.

21 Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele. 22 Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat.

23 Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui.24 şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”

Zah 14.12; Isa 66.24; Marc 9.44; 25 „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.

Iov 21.13; Luca 6.24; Luca 26 Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.” 27 Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu;

28 căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.”
29 Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.”
Isa 8.20; Isa 34.16; Ioan 5.39-45; Fapt 15.21; Fapt 17.11;

30 „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.”
31 Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.

Perspectiva științifică

De-a lungul timpului, știința, prin diferitele teorii, a contrazis pe deplin această credință populară. Odată cu descoperirea noilor legi de funcționare ale Universului, diverși oameni de știință au ajuns la o concluzie uimitoare. Iadul există și face parte dintr-o dimensiune sau lume paralelă cu a noastră.

În comparație cu perspectiva religioasă, iadul definit prin știință nu este un loc fizic din adâncul planetei, ci este un loc atemporal și nedefinit de materie. Această teorie nu este pe deplin susținută de întreaga lume științifică chiar dacă oamenii de știință au reușit în premieră să genereze un multiunivers în laborator. Aceste lumi paralele sau universuri multiple se comportă după diferite legi ale fizicii și astfel iadul ar putea să însemne un alt univers unde sufletele păcătoase ajung să-și continue viața fiind pedespite.

Dar avem o salvare! Un Bilet unic! O singura șansă! Este Hristos! El este salvarea noastră! El a plătit pentru păcatul nostru și putem căpăta șansa iertări! În El avem mântuire si iertare de păcat! Astăzi împacăte cu Dumnezeu!