Stare de alerta: Reguli noi pe care trebuie sa le respectam

Stare de alerta. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea prin care se prelungeste stare de alerta cu 30 de zile, de la 15 octombrie. Reguli noi pentru romani.

MASURI DE PREVENIRE SI CONTROL A INFECTIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STARII DE ALERTA

1. Se mentine coordonarea operationala a serviciilor de ambulanta si a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta de catre inspectoratele judetene/Bucuresti-Ilfov pentru situatii de urgenta, precum si a politiei locale de catre Directia generala de politie a Municipiului Bucuresti/inspectoratele judetene de politie.

2. Se mentine obligativitatea asigurarii continuitatii activitatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile si stabilirii programului de lucru al angajatilor cu avizul directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

3. Se propune testarea saptamanala, prin grija directiilor de sanatate publica, a personalului de ingrijiri care isi desfasoara activitatea in asezamintele prevazute la pct. 2.

4. Se mentine obligatia furnizorilor de servicii sociale de tip rezidential de a-si organiza programul in functie de contextul epidemiologic existent la nivel local si cu respectarea normelor in vigoare privind legislatia in domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizata si desfasurata cu respectarea normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritatile competente.

5. Se mentine obligatia desfasurarii in regim permanent a activitatii tuturor centrelor operative pentru situatii de urgenta cu activitatea temporara, precum si a Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei si a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.

6. Se considera necesara mentinerea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne.

7. Se mentine posibilitatea izolarii si carantinarii in conditiile art. 7, 8 si 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.

8. Se considera necesara instituirea obligatiei de purtare a mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale si in proximitatea institutiilor de invatamant pana la o distanta de 50 m de intrarea in perimetrul scolii.

9. In conditiile pct. 8 Administratorii/Proprietarii spatiilor publice deschise afiseaza la loc vizibil informatii privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile respective, la solicitarea comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.

10. Se considera necesara instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in judetele/localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise.

11. Se considera necesara instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru candidatii si echipele de campanie in timpul evenimentelor/intrunirilor/actiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020.

12. Se considera necesara mentinerea interdictiilor privind organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise, cu exceptia celor organizate si desfasurate potrivit punctelor 13-29.

13. Activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, constand in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei pot fi desfasurate numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii.

14. Competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei fara spectatori, numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii.

15. In conditiile pct. 13, se permite desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a activitatilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitatile de pregatire fizica in spatii inchise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distantare intre participanti, astfel incat sa se asigure minimum 7 mp/persoana.

16. Activitatile institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, a institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale in aer liber se desfasoara numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii.

17. In conditiile pct. 16 organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa, cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judete/localitati este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori, scrie Fabricat inromania.